I den kollektive trafik er toget grønnest

Ekspert: "Toget er overordnet set det grønneste"

Ekspert: “Tog er overordnet set det grønneste transportmiddel.” Foto: Christian Pedersen. 

”Enhedslisten sværger til jernbanetrafikken, fordi det er den mindst miljøbelastende trafik,” siger transportordføreren fra partiet, Henning Hyllested.

Af: Cecilie Frederiksen, Christian Pedersen og Caroline Matilde Maigaard


Transportordføreren for Enhedslisten Henning Hyllested, er meget imod regeringsudspillet ”Nemmere kollektiv trafik”, der vil lempe kravene for fjernbusser.

”Jernbanetrafikken er den mest grønne transportform, der findes, så vi synes ikke, den skal reduceres. Men det bliver den formentlig, fordi de nye krav til fjernbusser vil stjæle passagerer fra DSB og Arriva,” siger han.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af passagerer på jernbanerne i Danmark er faldet. Henning Hyllested synes, det er rigtig skidt, at det går den vej.

”Tog er det mest miljørigtige at vælge, især når den helt bliver elektrificeret og bruger grøn strøm fra vindmøller, som det bliver tilfældet i Danmark,” siger han.

Graferne viser udviklingen i antallet af passagerer de sidste 5 år. Det ses, at antallet af passagerer sidste år faldt for første. Kilde: Danmarks Statistik.

Miljørigtig transport
Ifølge Jens Hesselbjerg Christensen, der er professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet, er den grønneste transport, overordnet set, tog. Jens Hesselbjerg Christensen mener dog ikke, at der er den store forskel på bus- og togdrift på lange distancer.

”Mange af de danske tog er ikke elektrificerede endnu, og det betyder faktisk, at busser er nogenlunde sammenlignelige med tog, hvis de kører over længere afstande,” siger han.

Elektrificeringen af jernbanen er i gang, og selvom der har været forsinkelser over årene, mener Jens Hesselbjerg Christensen, at elektrificeringen har en betydning.

”Når det er eldrift, der bliver dominerende på togsiden, kommer der en reel forskel på tog og bus på de længere strækninger,” siger Jens Hesselbjerg Christensen.

På de korte afstande er der til gengæld ikke nogen tvivl om, at det er tog, der er det mest miljørigtige valg:

”På korte afstande bruges der meget mere brændstof, hvis man kører med bus, fordi der er mange stop, man sætter farten ned, og man accelererer. Så på en rute mellem Aalborg og Århus, vil det være mest miljørigtig være at vælge tog,” siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Bliver busserne grønne?
Dansk Folkeparti støtter regeringsudspillet, der vil lade fjernbusser køre på kortere strækninger. Transportordføreren for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, vil ikke afvise, at man med tiden måske også får nogle busser, der kan køre på biobrændsel, så det ikke kun er den elektrificerede jernbane, der kommer til at være miljøvenlig.

Men ifølge klimaforsker, Jens Hesselbjerg Christensen, er der ikke nogen mål for busserne endnu:

”Som det ser ud nu, kommer busser ikke til kun at køre på el. Der er forskellige initiativer i gang, så det kommer til at blive muligt på de korte distancer. Så der er sket en betydelig udvikling på området, men det er ikke et mål endnu, og der er slet ikke nogen mål for langdistancebusserne,” siger han.

Transportordføreren fra Dansk Folkeparti fortæller desuden, at de ikke har overvejet, hvad der er det grønneste i forhold til det her lovforslag:

”Det synes jeg lidt er en diskussion for sig i forhold til hele miljødebatten,” siger han.